×

Anmälningsblankett

Denna kurs ger dig en grundläggande introduktion för att kunna komma igång med Jira Service Desk. Genom praktiska övningar får du lära dig genomföra alla viktiga konfigurationer för att sätta upp din service desk. Kursen inkluderar hur du konfigurerar och anpassar er kundportal, skapar ärendeköer, sätter upp SLA:er för ert serviceteam, länkar en kunskapsbas, lägger till användare och olika roller samt automatiserar era flöden. Genom en rad olika business case tillsammans med best practices per område får du hjälp att förstå Jira Service Desk administration.

Vad kommer jag lära mig?
 • Skapa ett service desk projekt
 • Skapa "Request types"
 • Skapa köer
 • Skapa SLA:er med tillhörande mätetal 
 • Länka din servicedesk till Confluence kunskapsdatabas
 • Koppla till ett mailkonto
 • Anpassa gränssnittet för kundportal och globala help desk
 • Hantering av agenter, kunder och andra Jira-användare 
 • Skapa och skräddarsy egna automationsregler
Lämpar sig för

Alla som ansvarar för uppsättningen av ett Jira Service Desk projekt, vilka kan vara:

 • Jira Administratörer
 • Service Desk Administratörer
 • Service Desk Chefer
 • Team Chefer
 • IT Chefer
Förutsättningar
 • Om du är endast är ansvarig för att skapa upp Jira Service Desk-projekt behövs inga förkunskaper.
 • Om du även är ansvarig för Jira administration globalt är kursen Mastering Jira Administration fördelaktig.

Om du har några frågor
Hör av dig till training@riada.se