×

Anmälningsblankett

Den här kursen ger er en bra introduktion i att komma igång med ett ärendehanteringssystem med Jira Service Desk. Ni får praktisk erfarenhet som hjälper er med de mest avgörande konfigurationsuppgifterna för att ställa in ert system. Ämnen som vi behandlar är bland annat hur ni konfigurerar och brandar er kundportal, skapar queues och SLA för ert serviceteam, länka en kunskapsbas, lägga till deltagare och automatisera ert ärendehanteringssystem. Kursen innehåller en rad olika upplägg som hjälper er att förstå Jira Service Desk administrationen och bästa praxis betonas för varje ämne.

Vad kommer jag lära mig?
 • Skapa ett servicedeskprojekt
 • Upprätta olika typer av ärenden 
 • Skapa köer
 • Skapa servicenivåer efter SLA avtal med statistik 
 • Länka din servicedesk till Confluence kunskapsdatabas
 • Addera ett mailkonto
 • Varumärk er kundportal och globala support
 • Addera agenter, kunder och andra Jiraanvändare 
 • Skapa och skräddarsy egna automationsregler
Lämpar sig för

Alla som ansvarar för att skapa ett Jira Service Desk projekt som omfattar:

 • Jira Administratörer
 • Service Desk Administratörer
 • Service Desk Managers
 • Team Chefer
 • IT Chefer

Förutsättningar
 • Om du är ensam ansvarig för att skapa Jira Service Desk-projekt, behövs det inga förutsättningar.
 • Om du också är ansvarig för att etablera Jira inom hela företaget är kursen Mastering Jira Administration väldigt viktig.

Om du har några frågor
Hör av dig till training@riada.se

×

Anmälningsblankett