Utbildning – Jira Enterprise Workshop

Denna utbildning, som främst är strategisk, hjälper kursdeltagarna 1) att utveckla en uppsättning för att tillämpa dokumentation och optimera Jira och Jira-infrastrukturkomponenterna inom företaget samt 2) upprätta en uppsättning strategier för att hantera tillväxten framåt. I allmänhet delas diskussionen kring Jira-applikationen och infrastruktur / systemkomponenter upp till cirka en 60/40 mix.

Kursen är mycket interaktiv och uppmuntrar deltagarna till samarbete och deltagande.

Kursämnen

  • Lämplighet
  • Jira i Enterprise översikt
  • Förstå din miljö 
  • Optimera din miljö
  • Hantera tillväxt

Jira i Enterprise Workshop ger deltagarna strategier, verktyg och tekniker för att hantera Jira i företaget. Den mycket interaktiva och deltagande kursen hjälper deltagare att utveckla en strategi för att bättre förstå och hantera de unika utmaningarna för att installera, konfigurera och hantera Jira inom företaget.

Om du har några frågor
Hör av dig till training@riada.se

×

Register for course