Company | 2 MIN READ

Riada utsett till Superföretag 2014

För några veckor sedan blev Riada utsett till Gasellföretag av Dagens Industri, nu har vi också blivit belönade med epitetet Superföretag av Veckans Affärer!

Endast en promille av Sveriges aktiebolag kom med på listan 2014.

Det är givetvis kul att allt hårt arbete mynnar ut i uppmärksamhet som dessa utmärkelser innebär men vi är inte direkt förvånade. Riada har sedan start, för snart 10 år sedan, varit ett hälsosamt bolag med god tillväxt och sunda finanser. Vi klarade finanskrisen 08/09 på ett mycket bra sätt och har sedan dess fortsatt att lyssna på marknaden, förfinat vårt erbjudande och gjort rätt val längs vägen.

Att göra rätt val längs vägen har nog varit nyckeln för oss. Som konsultbolag är det avgörande att förstå vad marknaden vill ha och är villiga att betala för, man måste kunna ställa om sin verksamhet så att den har så bra förutsättningar som möjligt för att möta framtiden. Lika avgörande är det att anställa rätt personal och hushålla med resurser. Att dramatiskt växa i storlek har aldrig varit ett mål för Riada, men att jobba med riktigt bra medarbetare och med teknik som kunderna efterfrågar har varit den absoluta ledstjärnan.


För att nå status som superföretag räcker det inte att bara vara bra i en gren, företaget måste behärska mångkampens alla inslag. Karakteristiskt för superföretagen är att de har en långsiktig försäljningstillväxt och uthållig lönsamhet, är strategiskt skickliga med finansieringen och samtidigt effektiva i hushållningen av resurserna. 

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation utifrån sex parametrar med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är relativ, så att de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur kan identifieras. Den är också storleksneutral, de bäst presterande företagen återfinns bland såväl större som mindre företag. Bedömningen görs för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2009. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som under samma tid dessutom haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året.  -  Källa: Bisnode


 Prisutdelning på Nalen 22-okt-2014

På scenen stod Per Weidenman, chefsanalytiker från Bisnode, och berättade om trender och analyser från de 10 år som listan har funnits. Stina Honkamaa Bergfors, vd för United Screens och tidigare Sverigechef för Google, gav tips på hur man kan bli framgångsrik med Youtube. Dagens moderator var Ulf Skarin, chefredaktör, Veckans Affärer.

Trivsam prisutdelning under en lunch med andra superföretag på Nalen i Stockholm 

 Tommy_superforetag14

Tommy Nordahl, VD på Riada - Fotograf: Rickard Kilström


För mer information om Superföretagen 2014, läs mer här:

Veckans Affärer

Bisnode

 

Originally published Oct 27, 2014 5:00:11 AM

Topics: Company