Consulting | 2 MIN READ

Köp dina Atlassian licenser av Riada

Riada har sedan 2006 varit partner med Atlassian, så kallade "Atlassian Experts". Inom ramen för partnerskapet ingår uppgiften att agera återförsäljare avseende licenserna för de applikationer Atlassian säljer. Sedan en tid tillbaka har vi en person som främst arbetar med det administrativa licensarbetet, möt Naval som över 200 av våra licenskunder har löpande kontakt med.

Jag heter Naval och arbetar med all hantering rörande vår licensförsäljning. Jag tänkte beskriva Riadas arbetssätt vid licensförsäljning, och de många fördelar det innebär att köpa Atlassians licenser från oss.

Värt att poängtera är att Atlassian vill att deras kunder köper licenserna från partnerledet. Den primära anledningen är att deras partners finns lokalt i länder där Atlassian inte är etablerade vilket gör att kunderna får en naturlig relation till en aktör som även kan hjälpa dem med teknisk expertis och tjänster vilket i sin tur resulterar i högre värde för dig som kund.

Mitt fokus är licensadministration och försäljning. Jag arbetar alltså enbart med detta vilket innebär att våra kunder får bästa tänkbara service vad gäller just licenshantering.

Varje kund kan välja att köpa sina licenser via Atlassians webbplats men det innebär att man måste uppge kreditkortsuppgifter, ofta med utläggsrapportering och kvittohantering som följd. Dessutom måste kortet förnyas på Atlassians sidor när det bytts mot ett nytt. Kostnaden dras direkt på kortet vid beställning, finns det inte täckning så går inte köpet igenom.

Att istället köpa sina Atlassian licenser av oss har flera fördelar. Våra kunder får en tydlig offert på efterfrågade produkter, en faktura i önskad valuta (avdragsgill moms för fakturor i SEK) och 30 dagars betalning. Vi skickar även ut påminnelser i god tid innan förlängningsdatumet går ut för att minska risken att våra kunder står utan ett giltigt support- & underhållsavtal. Som licenskund får ni får även tillgång till vår verktygsexpertis samt en svensk kontaktperson på Riada.

Några kunder har frågat om de blir av med sin licensöversikt på my.atlassian.com om de handlar av oss. Svaret är att du som kund behåller alla funktioner som finns på my.atlassian.com även när Ni handlar av oss. Ni behöver heller inte teckna något separat licensavtal med oss, ni är fortfarande bundna av Atlassians Customer Agreement.

Hos oss hamnar du inte i några telefonköer, ofta levererar vi både offert och licenser inom 30 minuter från första kontakt.

Förutom ovanstående så hanterar vi också specifika önskemål från våra kunder såsom:

  • Specifika slut- och startdatum för de efterfrågade licenserna
  • Synkronisering av slutdatumen för alla licenser
  • Faktura anpassad för kundens räkenskapsår
  • Offert och faktura i EUR, NOK, USD, SEK eller annan valuta.

Kundens önskemål är av högsta prioritet för oss, därför arbetar vi alltid för att tillgodose våra kunders behov.

Flertalet kunder har även valt att låta oss förnya de licenser som de ursprungligen köpt direkt från Atlassian eller från annan part. Detta då de upptäckt vilka fördelar det innebär att köpa licenserna av Riada.

Jag ser fram emot att ännu fler kunder vänder sig till oss för en optimal och kvalitetssäker hantering av licensinköp.

Läs mer och anslut dig som kund till oss redan idag!

Originally published Nov 3, 2014 10:12:03 AM

Topics: Consulting