Consulting | 2 MIN READ

Agila arbetssätt & rätt verktygsstöd - stärker distribuerade team

Allt fler av våra kunder går mot att bygga lärande organisationer med stöd av Lean och Agile. Vi har också märkt att de driver distribuerade projekt  i allt större utsträckning, med ett ökat antal distribuerade team som följd.

Satsningar på individ- och teambaserade bemanningslösningar utomlands (Staff augmentation) och tjänsteorienterade servicelösningar ( SaaS) är vanliga inslag i kundernas organisationer, samtidigt som man befinner sig på en agil förändringsresa.

Den som haft förmånen att arbeta i ett team där man sitter tillsammans och har många av förutsättningarna på plats för att göra ett bra arbete i teamet, vet vilken skön känsla det är.

Att nå samma känsla i ett distribuerat team kräver en större insats från alla parter. Det finns ett par områden vi tidigt bör fokusera på för att ge bättre förutsättningar för våra distribuerade team:

Budget

Först och främst behöver man vara medveten om att distribuerade team måste få extra kostnadsutrymme initialt för att kunna arbeta aktivt med att förebygga de utmaningar man ställs inför

Bygga tillit

 • Tillit bygger team
 • Träffas, lek och lär känna varandra - det lägger grunden för vår kommunikationsnivå i varje framtida digitala möte
 • Kompetenskartläggning - skapar samsyn kring vilket värde varje medlem tillför teamet

Kulturella, språkliga- och tidsskillnader

 • Skapa överlappande arbetstider som grund för gemenskap, engagemang och samarbete
 • Dela kunskap om kulturella skillnader och likheter samt språkliga svårigheter

Kommunikation

 • Satsa på moderna kommunikationsverktyg med hög bandbredd för att skapa en så bra känsla av närvaro som möjligt
 • Använd verktygen så ofta det är möjligt - våga experimentera! (innovativt exempel från Spotify)

Teknisk inriktning

 • Kom överens om gemensam strategi och riktning - det lägger grunden till självorganisation (verktygtsval, kodguidelines, testdrivet angreppssätt etc.)
 • Inspireras av metoder från eXtreme Programming (XP)  - de hjälper oss att minska integrations- och kvalitetsproblem (CI, TDD, Refactoring, Review, Pairing etc.)

Process- och projektledning

 • Visualisera elektroniskt - välj verktyg som ger en så fysisk tavel-lik känsla som möjligt. En populär lösning är att kombinera en touchskärm med elektronisk Kanban-/Scrumtavla i JIRA Agile.
 • Transparens - verktyg för teamsamarbete och Content Management är av stor vikt att få på plats (te.x. Confluence, Share Point)
 • Verktygsstöd för projekthantering och uppföljning i realtid (JIRA & Tempo, JIRA Portfolio)
 • Reflektion och lärande - kör regelbundna Retrospektiv med tekniskt stöd som gör att hela teamet kan delta.  Viktigt för samsyn,  insikter och gemensamma mål kring hur vi kan förbättra vår process.
 • Virtuell facilitering - Vissa tekniker lämpar sig bättre för facilitering av distribuerade teammöten och event. Detta kräver kunskap och övning! Här är en av de nyare böcker som inspirerat mig - CLICK M.Wilkinsson

 

 

Originally published Oct 8, 2014 12:23:06 PM

Topics: Consulting